Om företaget

Bild föreställande: om foretagetDennis Lundborg Åkeri AB är ett företag med lång tradition, företaget grundades av Dennis Lundborg 1973. Ett generationsskifte genomfördes 2014 då Joel Eckard övertog företaget. Företaget ingår nu i Eckards Holding AB, som förutom Dennis Åkeri AB består av AB Schübergs Gräv & Schakt, Stenproduktion Gotland AB samt Gotlands Entreprenadverkstad AB.

Dennis Åkeri AB sysselsätter idag cirka 10 personer. Vi vänder oss med våra tjänster till såväl bygg- och anläggningsföretag, lantbruksföretag, Region Gotland samt privatpersoner m.fl.

Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och kännedom om vad som krävs för uppdragen. Vi hjälper till att planera transporterna utifrån vägars och broars bärighet, framkomlighet och fri höjd samt är behjälpliga med att ansöka om erforderliga tillstånd. Vår ambition är att genomföra uppdraget på smidigaste sätt med beaktande av de lagar och förordningar som gäller på våra vägar.