Länkar
Gotlands Åkeriförening, Sveriges Åkeriföretag
www.akeri.se
Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige. SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som fraktar andras gods mot betalning.

Visby Cementvaru AB


http://www.visbycement.se/index.html
På fabriken i Träkumla tillverkas väggelement för nyproduktion av bostadshus både för privatpersoner och företag. Enligt egen utsago tar Visby Cementvaru tillsammans med kunden fram den bästa lösningen. Dennis åkeri har de senaste 20-åren förtroendet att sköta transporterna av väggelement.
Stenproduktion Gotland-Bergtäkt i Klinte.

http://www.schubergs.se/index-filer/Page409.htm
Sedan 2014 bedriver Stenproduktion Gotland AB täktverksamhet för framtagning av bergmaterial vid Klintebys i Klinte. Makadam som tas fram i olika fraktioner är optimal för bl.a. vägar, grunder, asfaltstillverkning, betong, förstärkningslager, grusgångar och dränering. Dennis åkeri erbjuder transport och försäljning av makadam, ring gärna Anders Yttergren på mobilnummer 0706 898 920 för att höra på vilket sätt vi kan hjälpa dig med ditt projekt.